Niedziela o paralityku

Czwarta niedziela po święcie Paschy, przypadająca w tym roku 23 maja, poświęcona jest wydarzeniu opisanemu w rozdziale piątym Ewangelii według Świętego Jana, a mianowicie uzdrowieniu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa paralityka, który “już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę(J 5, 5). W Synaksarionie tej niedzieli czytamy: Dzisiaj, w czwartą niedzielę po święcie Paschy, wspominamy paralityka i zgodnie ze zwyczajem świętujemy ten cud. Świętowanie cudu z paralitykiem wyznaczono tutaj dlatego, że Chrystus dokonał go w czasie żydowskiej Pięćdziesiątnicy…”.

Świętej liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu w asyście protodiakona Mariusza Łopatiuka współsłużyli ks. prot. Piotr Nestoruk i ks. prot. Adam Magruk (dzisiejszy kaznodzieja). Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Po św. Liturgii w imieniu duchowieństwa i całej społeczności parafialnej ksiądz Proboszcz złożył życzenia urodzinowe z okazji jubileuszu pana Tomasza Bursche – członka komitetu budowlanego i aktywnego chórzysty.

zdjęcia: Sergiusz Diadius, Aleksandra Kipko