Niedziela świętych Ojców

31.12.2023 r.

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba” (Mt 1, 1-2) – tymi słowami rozpoczyna się pierwsza część nowotestamentowego czytania niedzieli poprzedzającej święto Narodzenia Zbawiciela. Jest ona poświęcona przodkom Chrystusa w linii prostej. Ostatnie wersety tej perykopy relacjonują już z kolei wydarzenia mające miejsce przed cudownym wydarzeniem w Betlejem, a przede wszystkim rozterki Józefa oraz zapewnienie anioła Pańskiego, iż zrodzony z Marii Emmanuel „zbawi lud swój od grzechów jego” (Mt 1, 18-25).
Dzisiejsza niedziela zbiegła się z 31 grudnia. Po zakończeniu drugiej Boskiej Liturgii, której przewodniczył Proboszcz ks. Adam Siemieniuk, odprawiono krótkie nabożeństwo dziękczynne Stwórcy za mijający 2023 rok. Jednocześnie wzniesiono modlitwy aby dobry Bóg Swoją łaską „pobłogosławił wieniec nadchodzącego roku, darując z wysokości wszelkie dobrodziejstwa całemu ludowi, zdrowie, zbawienie i wszystkim łaskawą pomoc, wybawiając z wszelkich złych sytuacji świętą Cerkiew, wszystkie miasta, i krainy, dając im pokój i ciszę” (Molebien na Nowy Rok).
Warto wspomnieć, że począwszy od najbliższego wtorku 2 stycznia, rozpoczyna się okres przedświąteczny (cs. predprazdstwo) Narodzenia Chrystusa.