Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy

W siedemnastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 17 października br., św. Liturgii w stołecznej Hagii Sophii przewodniczył o. ihumen Pantelejmon (Karczewski) z monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

Wspólnie Boską Liturgię sprawowali również miejscowi duchowni na czele z proboszczem parafii ks. mitratem Adamem Siemieniukiem. Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii (Łk 24, 36-53) do wiernych z pouczającym słowem zwrócił się o. Pantelejmon, który na podstawie licznych cytatów zaczerpniętych z Pisma Świętego oraz myśli świętych Ojców, odniósł się do niedzielnej perykopy.

Świętą Liturgię upiększał chór parafialny im. św. Romana Melodosa, którego liturgicznie pamięć Cerkiew wspominała 14 października – w dniu święta Opieki Matki Bożej. Z tej okazji dyrygentowi – Bogdanowi Kuźmiukowi oraz wszystkim chórzystom życzymy błogosławieństwa w wychwalaniu śpiewem Boga.