O G Ł O S Z E N I E

Droga Młodzieży!

 

Zapraszamy serdecznie na cykliczne spotkania Bractwa Młodzieży Prawosławnej naszej parafii. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę 11 lutego 2024 r., po zakończeniu Boskiej Liturgii.

Na spotkaniach nie zabraknie dyskusji na tematy Was interesujące, spotkań z ciekawymi osobami i wspólnych wyjazdów.

Zapraszamy młodzież w wieku od 12 lat.

Opiekunem duchowym młodzieży jest protodiakon Mariusz Łopatiuk.