Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy. Warsztaty dla dzieci i młodzieży.

W dwudziestą szóstą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 11 grudnia br., św. Liturgii w stołecznej Hagii Sophii przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii (Łk 13, 10-17) ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. Adam Magruk. Kaznodzieja odniósł się do przypowieści ewangelicznej o uzdrowieniu chorej kobiety przez Jezusa w dzień szabatu. Zwrócił on także uwagę na powiązanie tej perykopy ewangelicznej ze zbliżającym się świętem Bożego Narodzenia, kiedy to Bóg przyjmuje ludzką naturę aby oswobodzić nas od naszej niemocy i naszych grzechów.
Nabożeństwo swoim śpiewem upiększały chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją Anny Jakoniuk.

Bezpośrednio po św. Liturgii  odbyły się warsztaty wyrobu świec świątecznych.

Dzieci i młodzież z punktu katechetycznego, przy wsparciu katechetów oraz rodziców, samodzielnie wykonały świątecznie przyozdobione świece z naturalnego wosku, który przywieziony został przez naszą parafiankę p. Alonę.

Świece można będzie nabyć w naszej parafii, zaś dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na przedsięwzięcia (w tym wyjazdy) dziecięco-młodzieżowe organizowane przez punkt katechetyczny.

zdjęcia: Oleksandr Rudoi