V Niedziela Wielkiego Postu

2 kwietnia 2023 r., w piątą, a zarazem ostatnią niedzielę Wielkiego Postu, kiedy to wielkimi krokami zbliża się święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy oraz Wielki Tydzień Męki Pańskiej, Cerkiew Prawosławna ukazuje naszej uwadze oraz czci pamięć św. Marii Egipcjanki. W tym dniu św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Ten dzień był także wyjątkowo ważny dla społeczności naszej parafii z uwagi na odbywające się wielkopostne rekolekcje, podczas których znacząca większość parafian przystąpiła do sakramentów Spowiedzi oraz Świetej Eucharystii.

Przed rozpoczęciem św. Liturgii, ks. Proboszcz przeczytał modlitwy przygotowujące zebranych do Spowiedzi.
W trakcie nabożeństwa zabrzmiały słowa czytań „Niedzieli piątej świętej Czterdziesiątnicy” z Listu Świętego Apostoła Pawła do Hebrajczyków (Hbr 9,11 – 14) oraz z Ewangelii św. Marka (Mk 10,32 – 45).
Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. Adam Magruk. Kaznodzieja w pierwszej kolejności skoncentrował się na perykopie ewangelicznej która została odczytana w tym dniu. Następnie w sposób szczególny scharakteryzował postać św. Marii Egipcjanki, której dzień modlitewnego wspomnienia został na stałe przypisany do piątej niedzieli Wielkiego Postu. Ojciec Adam zwrócił uwagę, iż Święta jest dla nas przykładem tego, że każda osoba nieważne jak wielkie grzechy popełniła w swoim życiu ma szansę na zbawienie poprzez nieskończone miłosierdzie Boga. Kaznodzieja zaakcentował także fakt jak wielka przemiana nastąpiła w sercu św. Marii Egipcjanki w momencie kiedy nie była w stanie wejść do świątyni jerozolimskiej, kiedy to przywiązanie i uwielbienie grzechu zostało zastąpione przez pokajanije, poczucie grzeszności i miłość do Boga.
Podczas św. Liturgii były wznoszone szczególne modlitwy za zdrowie Jego Eminencji metropolity Sawy.
Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Jakoniuk.
Po zakończeniu Boskiej Liturgii tradycyjnie odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie oraz zajęcia z katechezy w podgrupach wiekowych.
zdjęcia: Oleksandr Rudyi