Niedziela o Sądzie Ostatecznym

10.03.2024 r.

W przedostatnią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu w prawosławnych świątyniach wybrzmiewa Mateuszowe opowiadanie o ponownej Chrystusowej paruzji. Za jego pośrednictwem Zbawiciel uczy nas, że kryterium osądu każdego z nas w dniu ostatecznym będzie poziom naszej miłości do drugiego człowieka, z którym utożsamia się Syn Boży: Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie (Mt 25, 35-36).

Niedziela ta określana jest również terminem „mięsopustna”, bowiem począwszy od kolejnego dnia Cerkiew zaleca nam powstrzymywanie się już od pokarmów mięsnych aż do dnia Paschy Pańskiej.

Po zakończeniu drugiej Boskiej Liturgii, ks. Proboszcz Adam Siemieniuk, poinformował wiernych o przebiegu prac nad projektami: kiwotu pod ikonę św. Mikołaja Cudotwórcy, ofiarnika (żertwiennika) do głównego prezbiterium cerkwi oraz polichromii prawej nawy Hagii Sophii.

W ramach zajęć katechetycznych nasi najmłodsi parafianie, pod czujnym okiem lektora Sergiusza Diadius, mieli tego dnia znakomitą okazję przyjrzeć się procesowi pieczenia prosfor oraz czynnie uczestniczyć w ich powstawaniu.