Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy

W niedzielę 15 sierpnia i zarazem w drugi dzień postu przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu asystowało miejscowe duchowieństwo oraz gościnnie diakon Jerzy Andrejuk.
Po przeczytaniu perykopy ewangelicznej ze słowem pouczenia zwrócił się ks. Adam Magruk. Śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.
Tego dnia z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Sawy, już po raz ósmy wyruszyła rowerowa pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę, duchową opiekę nad którą sprawuje ks. Adam Siemieniuk. Pielgrzymi mają do pokonania około 180 km. Trasa wiedzie m.in. przez takie miejscowości jak Mińsk Mazowiecki, Siedlce oraz Narojki. Pątnicy przybędą do Monasteru w przededniu wigilii święta Przemienienia Pańskiego.