Rozpoczęcie kolejnego etapu prac nad polichromią świątyni – prośba o wsparcie

Z Bożą pomocą oraz dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, rozpoczynamy kolejny etap prac nad polichromią naszej świątyni. Ikonografowie pod przewodnictwem jednego z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie – prof. Włodzimierza Teliczko, kontynuują rozpoczęte w 2019 r. wykonywanie fresków, które już upiększają cerkiew od strony wschodniej.

Wiele prac jeszcze przed nami, ale wierzymy, że w niedługim czasie stołeczna Hagia Sophia – nasza wspólna świątynia, swoim duchowym blaskiem i pięknem  będzie w pełni zachwycać wszystkich, którzy do niej przyjdą.

Dziękując wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom, za których wznosimy modlitwy na każdej św. Liturgii sprawowanej już w nowej świątyni, zwracamy się  do Was Bracia i Siostry z gorącą prośbą o wsparcie nad kontynuacją rozpoczętego dzieła. Jeśli Bóg pozwoli, prace będziemy mogli zakończyć tylko dzięki Waszej pomocy.

Wszystkim ofiarodawcom i ludziom dobrej woli serdeczne Bóg Zapłać!

Proboszcz wraz z duchowieństwem.