Niedziela III po Pięćdziesiątnicy

3 lipca 2022 r., w trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy św. Liturgii przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk (dzisiejszy kaznodzieja) oraz porotodiakon Mariusz Łopatiuk. Odnosząc się do fragmentu niedzielnej św. Ewangelii (Mt 6, 22-33), ks. Adam podkreślił, iż we wszystkich płaszczyznach życia, człowiek powinien zachować rozsądek i równowagę. Tradycyjnie śpiewał chór parafialny im. św. Romana Melodosa oraz dziecięco-młodzieżowy.
Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie.

zdjęcia: Sergiusz Diadius