Niedziela V po Pięćdziesiątnicy

9 lipca 2023 r., w piątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy św. Liturgii przewodniczyli miejscowi duchowni. Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii (Mt 8,28 – 9,1) ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Adam Magruk. Kaznodzieja odniósł się do ewangelicznego cudu jaki miał miejsce w krainie Gadareńczyków i uzdrowienia dwóch opętanych.
Podczas św. Liturgii śpiewał chór dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją Anny Jakoniuk.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi