Koncert kolęd w stołecznej katedrze z udziałem naszego chóru

Okres po święcie Narodzenia Chrystusa trudno przedstawić bez wspólnego kolędowania. Oprócz walorów muzycznych, kolędy zawierają bogaty materiał teologiczny przekazywany młodszemu pokoleniu i stanowiący odzwierciedlenie wiary przodków. Doroczny koncert kolęd w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie jest kontynuatorem tejże tradycji. Stał się wydarzeniem, które znalazło stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń kulturalnych parafii i stołecznej metropolii, bez którego trudno byłoby wyobrazić świąteczny czas.

9 stycznia 2022 roku, warszawska katedra metropolitalna wypełniła się wiernymi i gośćmi. Wśród nich znaleźli się: Jego Eminencja metropolita Sawa, stołeczne duchowieństwo, lokalne władze samorządowe, proboszcz rzymskokatolickiej katedry św. Floriana na Pradze, przedstawiciele służby zdrowia, świata kultury i nauki, którzy zechcieli doświadczyć piękna śpiewu i bogactwa treści wypływających z tradycyjnych kolęd prawosławnych. Zgromadzonych w świątyni przywitał prowadzący koncert ks. mitrat Doroteusz Sawicki.

Tego wieczoru wysłuchano kolęd polskich, ukraińskich, białoruskich, rosyjskiej i łemkowskiej. Jako pierwszy wystąpił Chór dziecięcy katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie (dyrygent protodiakon Rafał Dmitruk). W dalszej kolejności występowały: Chór młodzieżowy katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie (dyrygent protodiakon Rafał Dmitruk), Chór parafii św. Jana Klimaka w Warszawie (dyrygent prof. Włodzimierz Wołosiuk), Chór im. Romana Melodosa parafii Hagia Sophia w Warszawie (dyrygent Bogdan Kuźmiuk), Chór katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie (dyrygent protodiakon dr Sergiusz Bowtruczuk) oraz Chór duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej (dyrygent protodiakon Marek Maciuka).

Na zakończenie koncertu głos zabrał metropolita Sawa, który wskazał, że kolędy są odzwierciedleniem dogmatu o Wcieleniu Syna Bożego. Bazując na prostym i zrozumiałym języku, przekazują prawdę o narodzinach Zbawiciela w sposób jaki rozumieli ją nasi przodkowi. Hierarcha podkreślił radość wynikającą z misterium Wcielenia Syna Bożego oraz konieczność podtrzymywania bożonarodzeniowej tradycji kolędniczej, wyrażającej bogatą treść teologiczną, kulturową oraz artystyczną, stanowiącą duchowe bogactwo całego chrześcijaństwa. Jego Eminencja zachęcał to radosnego wychwalania nowonarodzonego Chrystusa w oparciu o występ chór dziecięcego, w szczerości i prostocie serca. Nie zabrakło podziękowań organizatorom koncertu: miejscowej parafii katedralnej, prowadzącemu koncert ks. Doroteuszowi Sawickiemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że po raz kolejny koncert mógł się odbyć. Na zakończenie wieczoru wspólnie odśpiewano wszystkim kolędnikom i słuchaczom polichronion oraz kolędę: Niebo i ziemla