Modlitwa dla wiernych Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego

Odpowiadając na prośbę członków Unii Etiopskich Ortodoksyjnych Tewahedo Parafian w Polsce, z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i  całej Polski Sawy, 11 i 12 grudnia 2023 r. na terenie parafii św. Sofii - Mądrości Bożej w Warszawie miały miejsce nocne nabożeństwa w rycie aleksandryjskim, w których uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego.

Read more

Niedziela Triumfu Prawosławia

5 marca 2023 r. , w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu obchodzone jest święto zwane Triumfem Ortodoksji . Zostało ono ustanowione na pamiątkę potępienia herezji ikonoklazmu oraz przywrócenia kultu ikon na mocy postanowień VII Soboru Powszechnego z 787 roku.

Read more

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Okres Wielkiego Postu nazywany Wiosną Duchową jest czasem, który szczególnie jest poświęcany na modlitwę oraz refleksję nad grzesznością natury człowieka. Dlatego jak nakazuje tradycja Cerkwi prawosławnej w jego pierwszym tygodniu są sprawowane szczególne wielkopostne nabożeństwa. Były one także odprawiane w stołecznej cerkwi Hagia Sophia.

Read more

Niedziela Przebaczenia Win

26 lutego 2023 r., w Niedzielę Przebaczenia Win, w warszawskiej cerkwi Hagia Sophia była sprawowana św. Liturgia, której przewodniczyli miejscowi duchowni: proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk oraz protodiakon Mariusz Łopatiuk i diakon Jakub Moczarski.

Read more

Niedziela o Sądzie Ostatecznyn

19 lutego 2023 r., w trzecią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu, św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Read more

Święto Spotkania Pańskiego

“Raduj się, Łaski Pełna Bogurodzico Dziewico, bowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, oświecający znajdujących się w ciemnościach. Wesel się i ty, Starcze sprawiedliwy, który wziąłeś w swoje ramiona Wyzwoliciela dusz naszych, dającego nam zmartwychwstanie” (troparion święta Spotkania Pańskiego)

Read more

Niedziela o synu marnotrawnym

12 lutego 2023 r., w niedzielę o synu marnotrawnym, w warszawskiej cerkwi Hagia Sophia była sprawowana św. Liturgia, której przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa.

Read more

Odezwa metropolity Sawy ws. poświęcenia cerkwi Hagia Sophia

Odezwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski do Wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Read more

Niedziela o celniku i faryzeuszu

6 lutego 2023 r., w niedzielę o celniku i faryzeuszu, w warszawskiej cerkwi Hagia Sophia była sprawowana św. Liturgia, której przewodniczyli miejscowi duchowni: proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk oraz protodiakon Mariusz Łopatiuk i diakon Jakub Moczarski.

Read more

Niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy

W XXXIII niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 29 stycznia 2023r. św. Liturgii w cerkwi Hagia Sophia w Warszawie przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk wraz z protodiakonem Mariuszem Łopatiukiem i diakonem Jakubem Moczarskim.

Read more

Koncert kolęd w stołecznej Hagii Sophii

W niedzielne popołudnie 22 stycznia w stołecznej świątyni Hagia Sophia odbył się koncert kolęd. Wydarzenie, podczas którego radośnie wychwalano Nowonarodzonego Syna Bożego zebrało wielu wiernych, zarówno parafian jak i sympatyków parafii oraz zaproszonych gości.

Read more

Niedziela po święcie Objawienia Pańskiego

22 stycznia 2023 r., w niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego w stołecznej cerkwi Hagia Sophia sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk.

Read more

Święto Objawienia Pańskiego

“Gdy chrzciłeś się, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.” (Troparion święta Chrztu Pańskiego)

Read more

Razem z mazowieckimi katechetami

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, kiedy staramy się wesprzeć osoby samotne, potrzebujące, będące w trudnej sytuacji rodzinnej bądź kryzysowej niezależnie od nich samych.

Read more

Święto Chrztu Pańskiego – zapowiedź

Parafia św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie, w dniu święta Chrztu Pańskiego po św. Liturgii, tradycyjnie już organizuje nabożeństwo nad brzegiem Jeziorka Czerniakowskiego, podczas którego będzie miało miejsce Wielkie Poświęcenie Wody.

Read more

Niedziela przed Świętem Objawienia Pańskiego

15 stycznia 2023 r., w niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego w stołecznej cerkwi Hagia Sophia sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk.

Read more

Święto Obrzezania Pańskiego

14 stycznia Cerkiew Prawosławna obchodzi jedno z wielkich świąt kalendarza liturgicznego – święto Obrzezania Pańskiego.  W tym dniu czczona jest także pamięć jednego z najwybitniejszych hierarchów w historii Kościoła, św. Bazylego Wielkiego arcybiskupa Cezarei Kapadockiej.

Read more

Niedziela po święcie Narodzenia Chrystusa

W niedzielę po święcie Narodzenia Pańskiego, która w roku bieżącym zbiegła się z dniem Soboru Najświętszej Bogurodzicy, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba brata Pańskiego.

Read more
Page 1 of 14