Czwarta niedziela Wielkiego Postu

Czwarty tydzień Czterdziesiątnicy wieńczy dzień Pański poświęcony wielkiemu ascecie, przełożonemu Monasteru na Górze Synaj św. Janowi Klimakowi.

Read more

WYKŁAD PROROK MOJŻESZ JAKO PRZYWÓDCA DUCHOWY

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y na wykład PROROK MOJŻESZ JAKO PRZYWÓDCA DUCHOWY, który wygłosi Ihumenia Katarzyna

Read more

Nasza Wszechnica

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony, pod zakładką PARAFIA,  Wszechnica.

Read more

Niedziela Św. Krzyża i Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy

W bieżącym roku jedno z największych świąt poświęconych Matce Bożej – jej Zwiastowanie – zbiegło się z trzecią niedzielą Wielkiego Postu, która z kolei wyznacza połowę Czterdziesiątnicy.

Read more

Niedziela św. Grzegorza Palamasa

Jaką korzyść przyniesie tobie post, jeżeli w trakcie Czterdziesiątnicy powstrzymujesz się tylko od wybranych pokarmów, i jednocześnie wzrok twój wabi nierząd i wścibstwo w ukrytym miejscu duszy

Read more

Niedziela Prawosławia

Rozpoczynając drugi tydzień świetlistego postu, Panie pozwól nam klęczącym, przynosić Tobie przyjemną modlitwę, oddalenie grzechu, łzy obietnicy poprawy i daruj nam siły na nadchodzące dni i tygodnie.

Read more

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW W KWIETNIU

Zachęcamy do zapoznania się z liturgicznym porządkiem naszej parafii (zakładka NABOŻEŃSTWA) w nadchodzącym miesiącu.

Read more

Pierwszy wielkopostny tydzień w naszej parafii

Sędzio mój, Zbawicielu mój, Ty mnie znasz, oszczędź i zbaw sługę Twego (fragment Kanonu św. Andrzeja z Krety).

Read more

WARSZAWSKIE CERKWIE HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD który wygłosi dr Andrzej Golimont   24 marca 2024 r. o godz. 12.00 w tymczasowej kaplicy

Read more

Niedziela Seropustna

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień (Mt 6, 14-15).

Read more

Spotkanie przy blinach

W piątkowy wieczór tygodnia seropustnego, miało miejsce integracyjne spotkanie duchowieństwa z parafianami Hagii Sophii.

Read more

Wycieczka na Niewidzialną Wystawę

2 marca 2024 roku nasz punkt katechetyczny zorganizował wycieczkę na Niewidzialną Wystawę.

Read more

Niedziela o Sądzie Ostatecznym

Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie (Mt 25, 35-36).

Read more

Relacja z pielgrzymki do Bari

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy, w dniach od 28.02. do 02.03. br. pod przewodnictwem ks. mitrata Adama Siemieniuka odbyła się pielgrzymka duchowieństwa Parafii Św. Sofii-Mądrości Bożej do włoskiego miasta Bari.

Read more

Niedziela o Synu Marnotrawnym

Na dwa tygodnie przed wstąpieniem w zbawienny okres Wielkiego Postu Cerkiew proponuje naszej uwadze przypowieść o synu marnotrawnym.

Read more

Harmonogram nabożeństw w marcu

Zachęcamy do zapoznania się z liturgicznym porządkiem naszej parafii (zakładka NABOŻEŃSTWA) w nadchodzącym miesiącu.

Read more

Niedziela o Celniku i Faryzeuszu

Otwórz przede mną drzwi pokajnija, o Dawco życia! – tymi oto pełnymi refleksji słowami Matka Cerkiew otwiera kolejną już w naszym życiu drogę do najbardziej wyjątkowego okresu roku, jakim jest Wielki Post.

Read more

Niedziela o Zacheuszu

Wyznaczona na dzisiaj lektura ewangeliczna traktowała o spotkaniu Zbawiciela ze zwierzchnikiem celników Zacheuszem w Jerycho.

Read more
Page 1 of 19