Punkt katechetyczny

Zajęcia dla dzieci i młodzieży relizowane są zgodnie z programem nauczania religii prawosławnej Polskiego Autokefaliczego Kościoła Prawosławnego.

Lekcje odbywają się w niedziele (bezpośrednio po Boskiej Liturgii) w 3 grupach wiekowych.

W ramach punktu katechetycznego realizowane są również lekcje nauki śpiewu cerkiewnegodla dzieci i młodzieży, które odbywają się po zajęciach z religii w sali parafialnej.