ZAPISY DO PUNKTU KATECHETYCZNEGO

Zapraszamy dzieci i młodzież w różnych kategoriach wiekowych do zapisów na lekcje religii.
Formularze zgłoszeniowe znajdują się w swieszcznom jaszczyku (punkcie nabywania świec) oraz u ks. Proboszcza bądź u poszczególnych katechetów.

Lekcje przedmiotu religii prawosławnej dla dzieci i młodzieży realizowane są zgodnie z podstawą programową nauczania przedmiotu religii prawosławnej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na szczeblu edukacji przedszkolnej, szkoły podstawowej i ponad podstawowej. Zajęcia odbywają w okresie roku szkolnego w soboty i niedziele według harmonogramu i prowadzone są w poszczególnych oddziałach przewidzianych dla danych roczników.

W ramach punktu katechetycznego realizowane są dodatkowe warsztaty w postaci nauki śpiewu cerkiewnego dla dzieci i młodzieży, warsztaty poprzedzające święta Bożego Narodzenia, Niedzieli Palmowej, Paschy, które odbywają się w sali parafialnej. Uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych, koncertach, pielgrzymkach, wycieczkach, inicjatywach kulturotwórczych organizowanych przez Parafię Prawosławną św. Hagia Sophia, fundację “Promienie Mądrości”, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, Warszawską Metropolię Prawosławną, Urząd Dzielnicy Warszawa Ursynów, punkty katechetyczne i inne placówki edukacji szkolnej.

Obecnie w Punkcie katechetycznym pracuje ośmiu katechetów i instruktorów. Wszyscy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć przedmiotu religii prawosławnej wymaganych przez MEN.

Zgłoszenie ucznia w zajęciach w Punkcie Katechetycznym można pobrać tutaj

Katecheza dla dorosłych

Oprócz zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy parafii i punktu katechetycznego organizowane są spotkania, warsztaty, seminaria o tematyce teologicznej dla dorosłych, które odbywają się po niedzielnej Boskiej Liturgii w cerkwi p.w. Świętej Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.

W trakcie trwania zajęć prowadzone są rozmowy o podstawach naszej wiary. Omawiane są zasadnicze prawdy dotyczące: Świętej Trójcy, Chrystologii oraz Bogurodzicy. Ponadto poruszane są zagadnienia z zakresu nauki cerkwi o: ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Zbawiciela, czasach ostatecznych, prawosławnych sakramentach, życiu po śmierci itp.

Spotkania prowadzi ks. Adam Magruk, na które wszystkich chętnych zapraszamy.