INFORMACJE DOT. WYJAZDU DO LANCKORONY I KRAKOWA
18-19 maja 2019 r.
Plan:
18.05

godz. 8.00 Św. Liturgia, ok godz. 9.15 wyjazd – autokar będzie oczekiwał pod Selgrossem.

Na miejscu w Lanckoronie w planach jest spacer – wycieczka po najbliżej okolicy w tym zwiedzanie ruin zamku, następnie w galerii Pana Krzysztofa – przedstawienie oraz warsztaty. Wieczorem kolacja w formie ogniska (prowiant zapewniony).
W niedzielę wyjazd do Krakowa około godz. 7.00 tak, aby zdążyć na Św. Liturgię w cerkwi w Krakowie, na godz. 9.00.

Po nabożeństwie spotkanie z proboszczem, a następnie czas wolny. Cerkiew znajduje się na starym mieście, więc każdy we własnym tempie i według własnych preferencji może udać się spacer po rynku, na Wawel, nad Wisłę, zjeść obiad, kupić pamiątki itp. Planowana zbiórka i powrót do Warszawy – godz. 15.00.

Lista potrzebnych rzeczy:
Przekąski na drogę, karimata (w galerii będzie około 20 łóżek), śpiwór (plus ewentualnie poduszka, kocyk), wygodne buty, strój dostosowany do miejsca i okoliczności (spacer, ognisko, cerkiew).
Śniadanie w niedzielę rano nie jest przewidziane, tak więc ewentualnie proszę przygotować prowiant na własne potrzeby.
W galerii dostępne są dwa prysznice oraz dwie toalety. Może być to utrudnieniem przy takiej ilości osób, prosimy więc o wyrozumiałość, galeria nie jest hotelem:))

Biblioteka Parafialna

 

W budowanej cerkwi prawosławnej św. Sofii Mądrości Bożej w Warszawie rozpoczęły się prace nad organizacją i skompletowaniem księgozbioru do biblioteki parafialnej. Zbieramy książki do biblioteki parafialnej na użytek wszystkich parafian. Zwracamy się do wszystkich, aby wsparli nasz projekt i wnieśli swój wkład w kompletowanie księgozbioru. Biblioteka naszej parafii z wdzięcznością przyjmie każdą książkę o tematyce duchownej oraz wszelką możliwą pomoc. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 500 30 25 30

 

В православном строящемся храме святой Софии Премудрости Божией в городе Варшава началась работа по организации и комплектованию книжного фонда приходской библиотеки. По благословению настоятеля храма отца Адама Семенюка, я собираю книги для приходской библиотеки для общего пользования всех прихожан и учащихся воскресной школы. Обращаюсь ко всем желающим помочь поддержать наш проект и внести свой вклад в комплектование фонда. Библиотека нашего прихода с благодарностью примет ваш книжный дар духовного содержания и любую посильную помощь. По всем вопросам просьба звонить по тел. +48 500 30 25 30 

Chór Prawosławnej Parafii Mądrości Bożej zaprasza chętne osoby do współpracy. Próby chóru odbywają się w każdą niedzielę bezpośrednio po Boskiej Liturgii.

Od września br. organizowane są lekcje nauki śpiewu cerkiewnego dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę bezpośrednio po religii w sali parafialnej.