PIELGRZYMKA DO PSKOWA

MONASTER PSKOWSKO-PIECZERSKI

31.10-4.11.2019

1 dzień

Zbiórka przy Katedrze Metropolitarnej Marii Magdaleny w Warszawie. Nocny przejazd przez Litwę, Łotwę oraz Estonie do Monasteru Pskowsko-Pieczerskiego. (900 km). Przekroczenie granicy z Rosją.

2 dzień

Przyjazd do Monasteru. Zakwaterowanie.

Zwiedzanie monasteru. W miarę możliwości spotkanie z ihumenem monasteru, autorem książki „Nieświęci święci” metropolitą Tichonem. Obiad. Z błogosławieństwa przełożonego monasteru – zwiedzanie „Uczynionych przez Boga pieczar”, które pełnią rolę cmentarza monasterskiego. Przekazy mówią, że znajduje się tam około (albo i ponad) 10 tys. grobów, w tym również archimandryty Jana Krestiankina. 18:00 wieczorne nabożeństwo. Kolacja. Nocleg.

3 dzień

Poranna Boska Liturgia. Śniadanie. Wyjazd do Pskowa (50 km) – jednego z najstarszych miast Rosji, z bogatą historią i architekturą, monasterami i cerkwiami. Aż 10 cerkwi tego miasta z okresu XII-XIV w. zostały w tym roku wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESKO. Zwiedzanie m.in. pskowskiego Kremla z Soborem Świętej Trójcy, Mirożskiego monasteru z XII wieku. Obiad w monasterze. Powrót do Monasteru. Wieczorne nabożeństwo. Kolacja, nocleg.

4 dzień

Boska Liturgia. Obiad.

Wyjazd do parku – muzeum Michajlowskoje (130 km), gdzie znajduje się Swiatogorski monaster Zaśnięcia Najswietszej Bogurodzicy, założony z polecenia Iwana IV Grożnego w 1569 roku. To tu w 1566 roku objawiła się ikona Bogurodzicy Odigitria. Od XIX w. to miejsce związane jest z wielkim rosyjskim poetą – Aleksandrem Puszkinem, autorem m.in. poematu „Eugeniusz Onegin” oraz „Borys Godunow”. W tym monasterze pożegnał się z tym światem i tu został pochowany.

Powrót do Monasteru. Kolacja pożegnalna. Nocleg.

5 dzień

Po śniadaniu wyruszymy w drogę powrotną.

Przyjazd do Warszawy pózno wieczorem.

Cena 700 PLN obejmuje:

  • Zakwaterowanie w domu pielgrzyma monasteru Pskowsko-Pieczerskiego

  • Wyżywienie monasterskie zgodnie z programem

  • Przejazd komfortowym autokarem

  • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

  • Ubezpieczenie

Cena nie obejmuje:

  • koszty uzyskania wizy do Rosji: opłata konsularna oraz Centrum wizowego 150 PLN +25 EUR

Ważne: najpóźniej 25 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizową: 1 zdjęcie i paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu

Zgłoszenia oraz wpłata zaliczki 400 PLN w terminie do 30.09.2019 r

Reszta płatna w dzień wyjazdu.

Informacje pod telefonem 793 037 007.

Zgłoszenia można dokonać w parafii prawosławnej p.w. św. Sofii Mądrości Bożej na ul. Puławskiej 568 lub przez email sdybizbanska@gmail.com

Biblioteka Parafialna

 

W budowanej cerkwi prawosławnej św. Sofii Mądrości Bożej w Warszawie rozpoczęły się prace nad organizacją i skompletowaniem księgozbioru do biblioteki parafialnej. Zbieramy książki do biblioteki parafialnej na użytek wszystkich parafian. Zwracamy się do wszystkich, aby wsparli nasz projekt i wnieśli swój wkład w kompletowanie księgozbioru. Biblioteka naszej parafii z wdzięcznością przyjmie każdą książkę o tematyce duchownej oraz wszelką możliwą pomoc. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 500 30 25 30

 

В православном строящемся храме святой Софии Премудрости Божией в городе Варшава началась работа по организации и комплектованию книжного фонда приходской библиотеки. По благословению настоятеля храма отца Адама Семенюка, я собираю книги для приходской библиотеки для общего пользования всех прихожан и учащихся воскресной школы. Обращаюсь ко всем желающим помочь поддержать наш проект и внести свой вклад в комплектование фонда. Библиотека нашего прихода с благодарностью примет ваш книжный дар духовного содержания и любую посильную помощь. По всем вопросам просьба звонить по тел. +48 500 30 25 30 

Chór Prawosławnej Parafii św. Sofii – Mądrości Bożej zaprasza chętne osoby do współpracy. Próby chóru odbywają się w każdą niedzielę o 8:30 oraz bezpośrednio po św. Liturgii.