Historia Parafii

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Polish Orthodox Church
Польская Православная Церковь

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (PAKP) jest jednym z lokalnych, niezależnych członków rodziny Kościoła prawosławnego. Obecny dyptyk kościelny liczy 15 kościołów autokefalicznych (niezależnych od jakiejkolwiek władzy zagranicznej) i trzy kościoły autonomiczne (częściowo zależne). W całości Kościół prawosławny stanowi wewnętrzną jedność. PAKP jest częścią, a zarazem pełnią Wszechświatowego Kościoła Prawosławnego.

Zwierzchnikiem PAKP od 1998 r. jest Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski.

Starania o pozwolenie na budowę nowej cerkwi w Warszawie trwały od 2004 r. i zostały zwieńczone pozytywną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy (Nr 90/D/15 z dnia 21 IV 2015 r.) zatwierdzającą projekt budowy i wydanie pozwolenia na budowę cerkwi pw. Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.

Działkę przy ul. Puławskiej na krańcach Ursynowa Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny kupił od miasta, gdy dostał odszkodowanie za odebrany mu po wojnie grunt na warszawskiej Woli. Projekt świątyni został opracowany przez warszawskiego architekta śp. Andrzeja Markowskiego, który nie doczekawszy się zakończenia budowy, zmarł nagle 20 kwietnia 2019 r.

Warszawska Hagia Sophia w swej architekturze łączy elementy konstantynopolitańskiej katedry z VI w. Główny ołtarz  poświęcony będzie Narodzeniu Przenajświętszej Bogurodzicy, zaś boczny św. Pantelejmonowi Wielkiemu Męczennikowi i Uzdrowicielowi z przełomu III i IV wieku.

Dnia 24 października 2015 r. Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski dokonał poświęcenia św. Krzyża i placu budowy cerkwi Hagia Sophia – Mądrości Bożej w Warszawie przy ulicy Puławskiej 568. W tym historycznym, ważnym wydarzeniu udział wzięli Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński , Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, duchowieństwo dekanatu warszawskiego oraz wierni nowopowstającej wspólnoty Prawosławnej.

Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się w dniu 5 grudnia 2015 r. Na zaproszenie Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski przybył Jego Świątobliwość Bartłomiej I Arcybiskup Konstantynopola i Patriarcha Ekumeniczny, W historycznej uroczystości wzięli udział członkowie św. Soboru Biskupów PAKP, duchowieństwo, licznie zgromadzeni wierni. Obecni byli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Rady Ministrów, Samorządów m.st. Warszawy i Dzielnicy Warszawa Ursynów, ambasadorowie i przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego w Warszawie. Kościół rzymskokatolicki reprezentowany był przez kardynała Kazimierza Nycza. Obecni byli Zwierzchnicy i Przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

27 grudnia 2015 r. po raz pierwszy została odsłużona święta Liturgia na fundamentach świątyni Mądrości Bożej w Warszawie, którą celebrował zwierzchnik Cerkwi w Polsce Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa. Tego dnia doszło do narodzin nowej warszawskiej prawosławnej parafii, której proboszczem został ks. prot. Adam Siemieniuk. Jego Eminencja ogłosił, iż świętami szczególnie czczonymi w powstającej cerkwi będą: Narodziny Bogurodzicy, święto Prepołowienija (Połowa Pięćdziesiątnicy) i dzień pamięci św. wielkiego męczennika i uzdrowiciela Pantelejmona.

Również w tym dniu został oczytany dekret, dotyczący granic parafii:

Dzielnice :Ursynów, Grabów, Imielin, Janówek, Kabaty, Krasnowola, Ksawerów, Moczydło, Natolin, Sadyba, Służewiec, Stegny, Wilanów

Miejscowości: Mszczonów, Grójec, Warka, Góra Kalwaria, Józefosław, Konstancin Jeziorna, Zalesie Górne, Baniocha, Lesznowola, Nowa i Stara Iwiczna, Łazy, Nadarzyn, Tarczyn, Żabia Wola, Radziejowice.

Od 2016 r. prowadzone są zajęcia religii w grupach, na które uczęszczają dzieci i młodzież w przedziale wiekowym przedszkolno-gimnazjalnym, zaś od 2018 r. organizowane są lekcje nauki śpiewu cerkiewnego dla najmłodszych. Zajęcia w Punkcie Katechetycznym odbywają się po niedzielnym nabożeństwie.

20 września 2020 r. Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście episkopatu PAKP dokonał małego poświęcenia warszawskiej Hagii Sophii. Od tego czasu, mimo dalszych prac wykończeniowych, nabożeństwa sprawowane są w murach nowej świątyni.

5 grudnia 2020 r., dokładnie 5 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę świątyni, w małym ołtarzu, którego patronem został obrany św. wielki męcz. i uzdrowiciel Pantelejmon, była sprawowana pierwsza św. Liturgia, która zapoczątkowała życie eucharystyczne również i w drugim ołtarzu.