Czytania z Pisma Świętego na Niedzielę XIII po Pięćdziesiątnicy.

List Apostolski, 1 Kor. 16, 13-24 Bracia, czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! Napominam was, bracia: znacie dom Stefanasa, jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który się poświęcił na służbę świętym; żebyście takim zawsze byli posłuszni, podobnie jak każdemu, kto współpracuje i trudzi się z […]

czytaj dalej