Niedziela 33 po Pięćdziesiątnicy, po święcie Objawienia Pańskiego

Czytanie Listu Apostolskiego Świętego Apostoła Pawła do Efezjan, 4, 7-13 Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi?Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie […]

czytaj dalej