Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy

Czytanie Listu ap. Pawła do Rzymian, Rz 6, 18-23 Bracia,  tak uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Ze względu na waszą przyrodzoną słabość będę mówił czysto po ludzku: jak ongiś wydawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, która prowadziła do dalszego znieprawienia, tak teraz wydajecie wasze członki na służbę sprawiedliwości, która zapewni wam […]

czytaj dalej