Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy

Czytanie Listu ap. Pawła do Koryntian, 2 Kor. 1,21 – 2,4 Bracia, tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż tylko aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu. Nie żeby okazać […]

czytaj dalej