Czytania z Pisma Świętego na Niedzielę IX po Pięćdziesiątnicy.

List Apostolski, 1 Kor. 3, 9-17 Bracia, my bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym […]

czytaj dalej